BİLİMSEL PROGRAM

 • » 12 Ocak 2018, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...

  Romatolojide Konvansiyonel Radyografilerin Pratikte Kullanımı Kursu
    Eğitmen: Doç. Dr. Umut Kalyoncu
  10:00 - 10:10 Romatolojide El-Ayak Grafilerinin Önemi
  10:10 - 10:20 RA, PsA, OA ve Kristal Artritlerinde El Grafisi
  10:20 - 11:00 RA, PsA, OA ve Kristal Artritlerinde El Grafisi Örnekleri: Beraber Okuyalım
  11:00 - 11:20 Kahve Molası
  11:20 - 11:30 RA, PsA, OA ve Kristal Artritlerinde Ayak Grafisi
  11:30 - 12:00 RA, PsA, OA ve Kristal Artritlerinde Ayak Grafisi Örnekleri: Beraber Okuyalım
  12:00 - 12:10 Genel Değerlendirme, Gelecek Planlaması
  * Kurs kayıtları dolmuştur!
   
  SALON 1
  Romatoloji 1. Yıl Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantısı
  13.30 - 14.30 Artritli Hastaya Yaklaşım Prof. Dr. Vedat Hamuryudan
  Prof. Dr. İhsan Ertenli
  14.30 - 15.00 Kahve Molası
  15.00 - 16.00 Romatolojide Laboratuvar Testlerinin Yorumlanması Prof. Dr. Ender Terzioğlu
  Prof. Dr. Ayşe Çefle
  16.00 - 16.30 Kahve Molası
  16.30 - 17.30 Sentetik ve Biyolojik DMARD Kullanımı Temel Prensipleri Prof. Dr. Gökhan Keser
  Prof. Dr. Sedat Kiraz
  Romatoloji 1. Yıl Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantı Programı


  SALON 2
  Romatoloji 2. Yıl ve Üzeri Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantısı
  13.30 - 14.30 Romatoid Artrit Hastasının Yönetimi  Prof. Dr. Nevsun İnanç
  Prof. Dr. Süleyman Özbek
  14.30 - 15.00 Kahve Molası
  15.00 - 16.00 Spondiloartrit Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Servet Akar
  Prof. Dr. Pamir Atagündüz
  16.00 - 16.30 Kahve Molası
  16.30 - 17.30 Makale Okuma, Yazma ve Sunmada Önemli Noktalar Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul
  Prof. Dr. Gülen Hatemi
  Romatoloji 2. Yıl ve Üzeri Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantı Programı


  SALON A
  17.30 - 18.00 Ödüllü Romatoloji Slayt Yarışması. Bölüm 1 Prof. Dr. Murat İnanç
  Doç. Dr. Umut Kalyoncu
 • » 13 Ocak 2018, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  SALON A
  Saat Başlık Konuşmacı
  ANA TEMA
  Romatoloji Polikliniği Pratik Uygulama Problemleri ve Çözümler
  08.15 - 09.00 Birbirimizi Tanıyalım: Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Kendilerini Tanıtımı Doç. Dr. Ediz Dalkılıç
  Doç. Dr. Umut Kalyoncu
  09.00 - 09.40 Romatolojik Acillerde Tedavi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Pulse Steroid Kimlere Verilmeli, Uygulama Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  2. Plazmaferez ve IVIG Kimlere Başlanmalı, Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  3. Romatolojik Acil ve İnfeksiyon Ayrımında Kullanılacak Pratik Noktalar Var Mı?
  Doç. Dr. Abdurrahman Tufan  
  Prof. Dr. Veli Yazısız  
  Prof. Dr. Merih Birlik
  09.40 - 10.00 Kahve Molası
    10.00 - 10.20   Romatolojik Hastalıklarda Aşılama
  1. Hangi Hastaya, Ne Zaman Hangi Aşı Yapılmalıdır


  Romatolojide Oto-Antikor Testlerinin Yorumlanması

  1. ANA, ds-DNA Pozitifliği, Titresi, Boyanma Tipi ve Yorumlanması
  2. Anti-Fosfolipid Antikorların Yorumlanması
  3. ENA Testinin Yorumlanması
  4. RF ve Anti-CCP Testlerinin Yorumlanması
  Prof. Dr. Eftal Yücel
  10.20 - 11.10 Doç. Dr. Ediz Dalkılıç
  Doç. Dr. Bahar Artım Esen
  Prof. Dr. Yasemin Kabasakal
  Doç. Dr. Gonca Karabulut
  11.10 - 11.40 Olgularla Konvansiyonel Radyografinin Yorumlanması

  1. El Grafisi: Erozyon, Eklem Aralığında Daralma (RA, PsA, Kristal Artriti)
  2. Diz Grafisi: RA, OA ve Kristal Artriti Örnekleri
  3. Ayak Grafisi: Erozyon, Eklem Aralığında Daralma (RA, PsA, Kristal Artriti)
  4. Sakroiliak Grafi: Evre 0, 1, 2, 3, 4 Sakroiliit
  5. Lumbosakral ve Servikal Grafi: Sindesmofit, Osteofit Ayrımı
  Prof. Dr. Servet Akar
  Doç. Dr. Cemal Bes
  Doç. Dr. Umut Kalyoncu  
  11.40 - 12.00 Romatoloji Polikliniğinde Daha Hızlı Çalışmanın Yolları-Genel Tartışma

  - Biyolojik Tedaviler ile İlgili Pratik Bilgiler, Rapor ve Reçete Yazılması
  - REIYS Sistemi Pratik Kullanımı ile İlgili Bilgilendirme
  Doç. Dr. Hakan Emmungil
  Uzm. Dr. Mehmet Engin Tezcan
  12.00 - 13.30 Öğle Yemeği
  ANA TEMA
  Romatoloji ve Diğer Branşların İşbirliği
  13.30 - 15.00 Endokrinoloji/Dermatoloji/Gastroenterolojii ve Romatoloji

  1. Diabetes Mellitusta Romatolojik Bulgular ve Yönetimi
  2. Romatologlar İçin Deri Tutulumunun Değerlendirilmesi
  3. Transaminaz Yüksekliği Olan ve Kronik Hepatit Olgularında Sentetik/Biyolojik DMARD ve NSAI Kullanımı Nasıl Olmalıdır?
  Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk
  Prof. Dr. Can Baykal
  Prof. Dr. Murat Kıyıcı
  15.00 - 15.20 Kahve Molası
  15.20 - 16.20 Göz Hastalıkları/Nöroloji ve Romatoloji

  1. Anterior ve Posterior Üveit Hastalarında Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılmalıdır?
  2. Romatologlar İçin Nörolojik Değerlendirme
  Prof. Dr. İlknur Tuğral Tutkun  
  Prof. Dr. Betül Baykan Baykal
  16.20 - 17.20 Enfeksiyon Hastalıkları ve Romatoloji

  1. Sebebi Bilinmeyen Ateş Hastalarına Enfeksiyon Penceresinden Bakış
  2. Sebebi Bilinmeyen Ateş Hastalarına Romatoloji Penceresinden Bakış
  3. İmmünsüpresif Tedavi Kullanan Romatoloji Hastalarında Enfeksiyon Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
  Prof. Dr. Serhat Ünal
  Prof. Dr. Salih Pay
  Doç. Dr. Serdal Uğurlu
  17.20 - 18.00 Non-Enflamatuar Hastaların Yönetimi

  1. Romatolojik Hastalarda Fibromyalji Birlikteliği ve Yönetimi
  2. Enflamatuar Artrit Hastalarında Dejeneratif Eklem Hasarının Yönetimi
  Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu
  Prof. Dr. Berna Göker
  18.00 - 18.15 Ara
  18.15 - 19.00
  • En İlginç Vaka Hangisi?
  • 5 Poster Sunumu
  1. Tedaviye Dirençli Artrit: Psöriatik Artrit Aktivasyonu mu? Gut mu?
  2. NF-Reseptörü İle İlişkili Periyodik Sendrom (TRAPS): Aynı Aileden 3 Olgunun Klinik özellikleri ve Anakinra Tedavisine Yanıtı
  3. Otosplenektomili Granülomatöz Polianjiitis’li Hastada CMV Enfeksiyonu
  4. Poliartritle Başvuran Pulmoner Anjiosarkom Vakası
  5. Akut Transverse Miyelit: Primer Sjögren Sendromunda Atipik Prezentasyon

   

  Burcu Yağız
  Emin Oğuz

  Önay Gerçik
  Aysun Aksoy
  Ahmet Karataş


 • » 14 Ocak 2018, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  SALON 1
  Romatoloji 1. Yıl Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantısı
  08.30 - 09.30 Sistemik Skleroz Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca
  Doç. Dr. Ali Akdoğan
  09.30 - 09.45 Kahve Molası
  09.45 - 10-45 Sistemik Semptomları Olan Romatoloji Hastalarının Yönetimi Prof. Dr. Lale Öcal
  Prof. Dr. Taşkın Şentürk
  10.45 - 11.00 Kahve Molası
  11.00 - 12.00 FMF ve Otoenflamatuar Hastalıklar Prof. Dr. Huri Özdoğan
  Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
  Romatoloji 1. Yıl Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantı Programı


  SALON 2
  Romatoloji 2. Yıl ve Üzeri Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantısı
  08.30 - 09.30 SLE Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Murat İnanç
  Prof. Dr. Şule Yavuz
  09.30 - 09.45 Kahve Molası
  09.45 - 10.45 Vaskülit Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Fatoş Önen
  Prof. Dr. Kenan Aksu
  10.45 - 11.00 Kahve Molası
  11.00 - 12.00 Behçet Hastasının Yönetimi Prof. Dr. Ahmet Gül
  Prof. Dr. Emire Seyahi
  Romatoloji 2. Yıl ve Üzeri Asistanları İçin Yuvarlak Masa Toplantı Programı


  SALON A
  12.00 - 12.30 Ödüllü Romatoloji Slayt Yarışması: Bölüm 2 Prof. Dr. Murat İnanç
  Doç. Dr. Umut Kalyoncu