• Kurs Tarihi
    12 - 14 Ocak 2018
  • Bildiri Gönderimi Son Tarih
    1 Aralık 2017

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Romatoloji Derneği tarafından her yıl düzenlenen romatoloji uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarını bir araya getirmeyi hedefleyen kursumuz Calista Hotel, Belek - Antalya’da 12 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu seneki kursumuzda romatolojik hastalıklarla ilgili teorik sunumlara ek olarak, kolay veya zor olguların tartışıldığı bir bölüm ve kursumuzun klasiği haline gelen “Profesörlerle Yuvarlak Masa Toplantıları” olacaktır. Bu şekilde hocalarımızla sizleri daha serbest bir ortamda buluşturmayı hedefliyoruz. Sizlerden istediğimiz geçen yıllarda olduğu gibi hazırladığınız sorularınızla tartışma ortamına katkıda bulunmanızdır.

Bu yıl bu üç başlık dışında bir slayt yarışması, uzmanlık öğrencilerinin kısa olgu sunumları, farklı salonlarda atölye çalışmaları ve klasik radyoloji, US, MR ve kapilleroskopi gibi görüntüleme yöntemlerini içeren modüllerle temel eğitimler yapmayı planlamaktayız.

Türkiye Romatoloji Derneği’nin 2018 yılındaki ilk bilimsel etkinliği olan kursumuzda buluşmak dileğiyle…

Bilimsel Sekreterya adına,

Doç. Dr. Ediz DALKILIÇ   
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji BD. Bursa
E-mail: edizinci@hotmail.com
Doç. Dr. Umut KALYONCU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji BD. Ankara
E-mail: umutkalyoncu@yahoo.com